Skip available courses

Available courses


Skip site news

Site news

Picture of Quang Minh Le
Trò chơi Khoot
by Quang Minh Le - Friday, 17 November 2017, 7:01 AM
 

Học viên vui lòng truy cập vào đường link sau:

https://kahoot.it/challenge/0862068

 
Picture of Lộc Lê Tấn
Phiếu khảo sát về khóa tập huấn bồi dưỡng UDCNTT trong dạy học ngoại ngữ
by Lộc Lê Tấn - Friday, 17 November 2017, 1:05 AM
 
Picture of Lộc Lê Tấn
KHÓA TẬP HUẤN ỨNG DỤNG CNTT VÀO DẠY HỌC NGOẠI NGỮ
by Lộc Lê Tấn - Tuesday, 14 November 2017, 12:48 AM
 

- Nơi chia sẻ tài liệu tập huấn và các phần mềm.

1. iMind Map

2. Camtasia 8

3. GoldWave 6

4. Audacity

5. HotPot

6. MC MIX

7. iSpring Suite 8 bản 32 bit

8. iSpring Suite 8 bản 64 bit

 

Skip course categories

Course categories