Picture of Lộc Lê Tấn
KHÓA TẬP HUẤN ỨNG DỤNG CNTT VÀO DẠY HỌC NGOẠI NGỮ
by Lộc Lê Tấn - Tuesday, 14 November 2017, 12:48 AM
 

- Nơi chia sẻ tài liệu tập huấn và các phần mềm.

1. iMind Map

2. Camtasia 8

3. GoldWave 6

4. Audacity

5. HotPot

6. MC MIX

7. iSpring Suite 8 bản 32 bit

8. iSpring Suite 8 bản 64 bit

 
Picture of Lộc Lê Tấn
Re: KHÓA TẬP HUẤN ỨNG DỤNG CNTT VÀO DẠY HỌC NGOẠI NGỮ
by Lộc Lê Tấn - Wednesday, 15 November 2017, 7:33 AM
 

HƯỚNG DÃN CHI TIẾT TẠO TRÒ CHƠI LẬT HÌNH

TẢI FILE ĐÍNH KÈM